Cluj Napoca, RO-400489, Str. Republicii, nr. 109 (Sigma Center - etaj 4)

Tel / Fax: 0264.597.798          
Telefon: 0743.100.042
E-mail: office@mmexpert.roConsultanta Fiscala Cluj oferita de Firma MM Expert

MM Expert, Firma de contabilitate Cluj-Napoca ofera servicii la nivel inalt in consultanta fiscala:
-  identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile companiei;
-  asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale (modul de intocmire si termenele de depunere a declaratiilor fiscale precum si modul de calcul si termenele de plata a impozitelor si taxelor);
-  identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
-  analiza impozitelor prin retinere la sursa;
-  informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniu fiscal;
-  aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor fiscale;
calculul creantelor la bugetul general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
-  asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
-  asistenta pe probleme de legislatia muncii;
-  certificarea declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice.

CATEGORII DE IMPOZITE PENTRU CARE OFERIM CONSULTANTA FISCALA

-  Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit);
-  Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii, termen de plata a impozitului, fise fiscale;
-  Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii;
-  Impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii, impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;
-  Taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baza de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, termen de plata, decontul de TVA.