30 iunie 2016 – Termenul de plata pentru impozitul pe cladiri, terenuri si mijloacele de transport