Header Image
Firma contabilitate Cluj MM Expert vine in sprijinul afacerilor clientilor sai, ajutandu-I sa se dezvolte durabil si sa devina cat mai profitabili, oferind servicii contabilitate Cluj la un inalt nivel de profesionalism, corectitudine si promtitudine.

SERVICII DE CONTABILITATE COMPLETE DE LA MM EXPERT

Daca sunteti in cautarea unui partener care sa va elibereze de povara contabilitatii sau aveti nevoie de servicii consultanta fiscala si financiara, noi va stam la dispozitie cu solutii personalizate nevoilor dumneavoastra.

Principalele servicii oferite sunt:

1. CONTABILITATE FINANCIARA

- Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
- Elaborarea balantei de verificare lunara;

- Intocmirea bilantului contabil;
- Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele; intocmirea decontului de TVA;
- Verificarea si certificarea bilantului contabil;
- Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
- Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
- Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
- Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
- Informarea periodica a clientului asupra situatiei economico-financiare a societatii;
- Informarea permanenta si in timp util a clientului privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil privitoare la activitatea acestuia;
- Asistarea clientului cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege.

2. CONTABILITATE PRIMARA

Contabilitatea primara include:
- Intocmirea zilnica a registrului de casa;
- Contabilitatea notelor de intrare-receptie;
- Intocmirea deconturilor de cheltuieli;
- Intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
- Intocmirea dispozitiilor de plata/incasare catre casierie;
- Completarea chitantelor, ordinelor de plata catre furnizori, foilor de varsamant.
Serviciul de contabilitate primara poate presupune delegarea unuia dintre salariatii nostri la sediul dumneavoastra si se tarifeaza suplimentar.

3. CONTABILITATE DE GESTIUNE


- Evidenta global-valorica sau cantitativ-valorica, dupa caz;
- Intocmirea balantei analitice a stocurilor;

SALARIZARE SI ADMINISTRARE PERSONAL


- Intocmirea contractelor individuale de munc;
- Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca (modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca);
- Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
- Intocmirea statelor de plata pe baza pontajului oferit de client;
- Intocmirea dosarelor de pensionare;
- Intocmirea fisierelor pentru plata salariilor pe card;
- Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj si intocmirea ordinelor de plata;
- Intocmirea si depunerea declaratiilor de sanatate;
- Intocmirea si depunerea declaratiilor de CAS;
- Intocmirea si depunerea declaratiilor de Somaj;
- Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru comisionul ITM.

SERVICII CONSULTANTA FISCALA

Firma noastra ofera la nivel inalt servicii onsultanta fiscala Cluj:
- identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile companiei;
- asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale (modul de intocmire si termenele de depunere a declaratiilor fiscale precum si modul de calcul si termenele de plata a impozitelor si taxelor);
- identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
- analiza impozitelor prin retinere la sursa;
- informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniu fiscal;
- aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor fiscale;
- calculul creantelor la bugetul general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
- asistenta pe probleme de legislatia muncii;
- certificarea declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice.

CATEGORII DE IMPOZITE PENTRU CARE OFERIM CONSULTANTA FISCALA


- Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit);
- Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii, termen de plata a impozitului, fise fiscale;
- Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii;
- Impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii, impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;
- Taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baza de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, termen de plata, decontul de TVA.

EXPERTIZA CONTABILA

Expertiza contabila extrajudiciara se efectueaza in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Consta in misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent economic, cu scopul de a furniza partilor interesate datele necesare.

Serviciile de expertiza contabila Cluj pe care le realizam reprezinta domeniul de activitate al unui expert contabil Cluj, dupa cum urmeaza:


- verificarea inregistrarilor contabile pe baza documentelor justificative;
- verificarea stabilirii corecte a profitului net si repartizarea corecta a acestuia conform actului constitutiv si reglementarilor legale;
- verificarea inventarierii patrimoniului si reflectarea corecta in contabilitate a rezultatului;
- verificarea intocmirii registrelor contabile obligatorii;